pedagodzy specjalni

Potrzebni na rynku – pedagodzy specjalni

Mężczyzna

Wraz z udogodnieniami dla uczniów niepełnosprawnych zwłaszcza w zakresie niepełnosprawności związanej z licznymi zaburzeniami rozwoju, nie zaś niepełnosprawnością fizyczną widoczną nastała n rynku nisza. Jest nią ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych.

Niezbędne jest zatrudnienie pedagoga specjalnego

Sam kierunek pedagogika na wielu uczelniach także został podzielony już na starcie na pedagogikę specjalną i pedagogikę klasyczną. Pozwala to na głębsze zapoznanie się studentom z rozmaitymi, węższymi specjalizacjami w postępowaniu z dziećmi zaburzonymi. Praktycznie w każdej większej szkole występują uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, co za tym idzie uczniowie ci potrzebują wsparcia w zakresie wskazanym przez zespół orzekający o zaburzeniu i potrzebnym dostosowaniu kształcenia do danego zaburzenia.

Co za tym idzie szkoła ma obowiązek zorganizowania uczniowi, niezależnie od etapu nauczania, odpowiednie zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne i kompensacyjne. Najczęściej w tym celu niezbędne jest zatrudnienie pedagoga specjalnego. Nie stoi temu na przeszkodzie, aby był to pedagog szkolny. O ile posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Najlepiej z zakresu pracy z dziećmi o określonym zaburzeniu.

Odpowiednie podejście do tych uczniów zapewnia im lepsze wyniki w nauce

Współcześnie plagą polskiego systemu edukacji są uczniowie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, ADHD i pokrewnymi dysfunkcjami. Odpowiednie podejście do tych uczniów zapewnia im lepsze wyniki w nauce. Jak również samoocenę i akceptację. Każdy pedagog pracujący z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego w mniejszym lub większym adresie powinien co najmniej zostać przeszkolony w obszarze pedagogiki specjalnej dotyczącej właśnie tych zaburzeń z jakimi borykają się jego uczniowie.

Póki co jest to mrzonka, bowiem pedagodzy specjalni to rzadkość, nauczyciele nie chcą się kształcić i wypierają ze swoich klas uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych. Tymczasem w obliczu zwolnień nauczycieli to doskonały sposób na dokształcenie się i poszerzenie swych kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *