Maszyny do brykietowania a produkcja brykietu

Technologie

Produkcja brykietu drzewnego wymaga w pierwszej kolejności odpowiednich inwestycji. Należy zainwestować spore pieniądze zarówno w infrastrukturę produkcyjną, jak i w same maszyny do brykietowania. Dzięki dobrze przemyślanym inwestycjom w tym zakresie, będzie można wytwarzać dobrej jakości brykiet drzewny, o wysokiej wartości opałowej. Obecnie zaś, mamy do czynienia ze stale rosnącym popytem na ekologiczne materiały opałowe. Brykiet zaś stanowi jeden z nich, i to całkiem dobry. W toku jego spalania, tak samo jak w przypadku spalania drewna, do atmosfery trafiają znikome ilości CO2. A jest to najważniejszy gaz cieplarniany, który w diametralny sposób będzie wpływać na zmiany klimatu na ziemi.

Przygotowanie infrastruktury produkcyjnej. Odpowiednie maszyny do brykietowania.

W pierwszym kroku, należy tutaj więc zadbać o odpowiednią infrastrukturę produkcyjną. Dzięki temu bowiem, możliwe będzie wytwarzanie brykietu w dogodnych warunkach. Przekładać się to będzie zarówno na jakość produkcji, jak i na jej wydajność. Najważniejsze jest tutaj to, aby pomieszczenia służące do magazynowania, zarówno gotowego brykietu, jak i wszystkich wiórów, trocin i zrębków, przeznaczonych do przeróbki, były odpowiednio zabezpieczone przed wpływem wilgoci. Musimy tutaj zdać sobie sprawę, iż wilgoć będzie wywierać negatywny wpływ zarówno na proces spalania brykietu, jak i na jego proces produkcji.
Najpierw wióry i trociny trafiają do maszyny do brykietowania, gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia są prasowane w kostki. Aby mogły się trzymać razem, w trakcie prasowania, wyciskana jest żywica, która stanowi w tym przypadku naturalne, w pełni ekologiczne lepiszcze. Nadmierne ilości wilgoci w materiale wsadowym będą osłabiać jakość wiązania brykietu w kostki przez co też będą się one rozpadać.

Wilgotność brykietu a jego spalanie

Istotną kwestia w przypadku spalania brykietu drzewnego będzie utrzymanie niskiego poziomu jego wilgotności. Będzie ona wywierać także negatywny wpływ na samo spalanie. Chodzi o kwestię tego, aby nie przekroczyć poziomu ok. 8% wilgotności, bowiem powyżej tej wartości, będziemy mieć już do czynienia z wyraźnym spadkiem wartości kalorycznej. Jest to wynikiem samego procesu spalania brykietu. Mamy tutaj do czynienia z procesem zgazowywania drewna. Najpierw poddajemy brykiet działaniu wysokiej temperatury, w wyniku czego zawarta w nim wilgoć, odparowuje, a następnie zaczyna wydobywać się gaz drzewny.

Pozostałości będą dopalać się w formie węgla drzewnego, który żarzy się w kotle. Im więc, większy poziom wilgoci tym więcej energii cieplnej trzeba będzie dostarczyć z zewnątrz do jej odparowania. Skutkiem tego też, nie wykorzystamy w pełni energii spalania gazu drzewnego na cele grzewcze. Spora jej część będzie marnowania na osuszanie wilgotnego brykietu. Dlatego też, brykiet drzewny przeznaczony do spalania powinien być w jak największym zakresie wysuszony. Aby dzięki temu jego wartość opałowa była jak najwyższa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *